Αναζήτηση διακομιστή ονόματος από Διακομιστής (172.16.5.201) Για IP 157.55.39.196. Ο διακομιστής ονομάτων είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που υλοποιεί μια υπηρεσία δικτύου για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα κατά μιας υπηρεσίας καταλόγου.

📱 Εισαγωγή

Ο διακομιστής ονόματος είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που εφαρμόζει μια υπηρεσία δικτύου για την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα έναντι μιας υπηρεσίας καταλόγου. Μεταφράζει ένα συχνά ανθρώπινο νόημα, βασισμένο σε κείμενο αναγνωριστικό σε ένα σύστημα-εσωτερικό, συχνά αριθμητικό στοιχείο ταυτοποίησης ή διευθυνσιοδότησης. Αυτή η υπηρεσία εκτελείται από το διακομιστή ως απάντηση σε αίτημα πρωτοκόλλου υπηρεσίας.
Ένα παράδειγμα διακομιστή ονομάτων είναι το στοιχείο διακομιστή του Domain Name System (DNS), ένας από τους δύο κύριους χώρους ονομάτων του Διαδικτύου. Η πιο σημαντική λειτουργία των διακομιστών DNS είναι η μετάφραση (ανάλυση) ονομάτων χώρου και ονομάτων κεντρικών υπολογιστών που είναι αξέχαστες για τον άνθρωπο στις αντίστοιχες διευθύνσεις αριθμητικών πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP), ο δεύτερος κύριος χώρος ονομάτων του Διαδικτύου που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό συστημάτων υπολογιστών και πόροι στο Διαδίκτυο.Name Server 

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Ad serveri, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, Nimeserver, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

Γλώσσες